Liberty bảo hiểm toàn diện cho xe Mercedes-Benz

Liberty bảo hiểm toàn diện cho xe Mercedes-Benz

Được bảo hiểm trước mọi rủi ro bất ngờ gây ra thiệt hại đối với xe hoặc mất cắp toàn bộ xe, bảo hiểm thủy kích miễn phí, được quyền lựa chọn xưởng dịch vụ chính hãng sửa chữa và được thay thế phụ tùng chính hãng mới 100% mà không phải trả chi phí khấu hao… là các ưu...