Sidecar 2013 Ural Gaucho Rambler Limited Edition

Sidecar 2013 Ural Gaucho Rambler Limited Edition

Để hiện thực hoá ước muốn chu du phiêu lãng bằng mô-tô, chiếc sidecar 2013 Ural Gaucho Rambler phiên bản giới hạn (Limited Edition), giá 14.350 USD, có thể là một lựa chọn kiểu cách.