Trần đời còn gì khổ sở bằng đi mua Ferrari!!!

Trần đời còn gì khổ sở bằng đi mua Ferrari!!!

 Khi đi sắm xe hơi, khách luôn được đối đãi như thượng đế giáng trần, nhất là xe sang. Giả dụ như muốn mua Rolls-Royce, ta có thể được đích thân ông chủ niềm nở tiếp chuyện trên... Facebook, rồi sau đó tới khách sạn Melia xem xe sau cũng được. Nhưng trên thế giới, có một ngoại lệ