Fast & Furious 7 lập kỷ lục phá xe

Fast & Furious 7 lập kỷ lục phá xe

Trong phần 7 của Fast & Furious đã sử dụng 340 chiếc xe từ cổ điển đến hiện đại như Dodge, Plymouth, Chrysler, Chevrolet, Maserati, McLaren, Ferrari, Bugatti... Và đoàn làm phim chỉ phá huỷ … 230 chiếc! Lập kỷ lục trong 7 tập phim