Elon Musk - người mơ mộng

Elon Musk - người mơ mộng

Trí tuệ nhân tạo, tàu chạy trong ống, bay tới sao Hỏa, ôtô điện Tesla..., đầu năm mới cùng tìm hiểu về người đàn ông đang nắm giữ nhiều công nghệ có thể thay đổi thế giới