BMW HP4 Race carbon 2017 có giá 78.000 USD

BMW HP4 Race carbon 2017 có giá 78.000 USD

Siêu môtô BMW HP4 Race 2017 được sản xuất giới hạn chỉ 750 chiếc trên thế giới với công nghệ sườn đúc carbon và có giá ở ngưỡng 78.000 USD tại Mỹ