CORE & ZOOMTECH - công nghệ vượt trội của Havoline

CORE & ZOOMTECH - công nghệ vượt trội của Havoline

  Đáp ứng nhu cầu chăm sóc xe hiệu quả hơn của người tiêu dùng, các sản phẩm thuộc thế hệ dầu nhờn mới của Caltex Havoline đã được nâng cấp công nghệ CORE và ZOOMTECH tiên tiến, đem lại hiệu năng tối đa cho động cơ